۱۳۸۷ بهمن ۲۵, جمعه

آغاز سخن

جمعه 25 بهمن87

به نام او که هر چه داریم از اوست
با نام و یاری از خداوند متعال از امروز در این وبلاگ که برای ثبت وقایع (گذشته و حال) زندگی مطلب خواهم نوشت. یکی از وجوه این وبلاگ ارتباط آموزشی با دانشجویانم خواهد بود و البته هر مطلب جالبی که به نظرم ارزش نوشتن داشته باشد را ثبت خواهم کرد.

هیچ نظری موجود نیست: